Gradering

När man börjar träna Ju-Jutsu har man vitt bälte. Det har alla nybörjare. Efter ca en termin är det dags att byta det vita bältet mot ett gult. Men det får man inte göra bara sådär. Först måste man genomgå en gradering. Den går ut på att man visar upp vad man kan för en instruktör och så bestämmer instruktören om man är duktig nog för att få bära ett nytt bälte. Graderingar genomförs nästan alltid i slutet av varje träningstermin.

Det finns två olika graderingssystem inom Ju-Jutsu Kai. Ett för barn och ungdomar mellan nio och fjorton år samt ett för ungdomar och vuxna över fjorton år. Barnens grader kallas ”Mon” och de vuxnas grader kallas ”Kyu” eller ”elevgrader”. Graderingsordningen är vitt, gult, orange, grönt, blått, brunt, svart.

Om man har fyll 18 år och har tränat minst ett år med brunt bälte får man ta svart bälte. Det finns tio svarta bältesgrader. Dessa kallas Dan-grader. Man kan inte gradera till svart inom klubben. Svartbältesgraderingar utförs i stället inför Riksgraderingskommittén. Denna kommitté, som består av de högst graderade instruktörerna i Sverige, har graderat alla svartbälten i Ju-Jutsu Kai sedan systemet först konstruerades på 1970- talet. Sedan Mönsterås Ju-Jutsuklubb startades har totalt fem av klubbens medlemmar tagit svart bälte.

Att tänka på!

Vid din första gradering får du ett monpass eller ett ju-jutsupass. I detta pass registreras alla dina graderingar. Passet är personligt. Ta väl vara på det, det skall följa med på alla dina framtida graderingar